Nasza parafia

Małżeństwo

Małżeństwo chrześcijańskie jest skutecznym znakiem, sakramentem przymierza Chrystusa i Kościoła.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

1617 Całe życie chrześcijańskie nosi znamię oblubieńczej miłości Chrystusa do Kościoła. Już chrzest jako wejście do Ludu Bożego wyraża tajemnicę zaślubin. Jest on, jeśli tak można powiedzieć, obmyciem weselnym, które poprzedza ucztę weselną – Eucharystię. Małżeństwo chrześcijańskie staje się z kolei skutecznym znakiem, sakramentem przymierza Chrystusa i Kościoła. Małżeństwo między ochrzczonymi jest prawdziwym sakramentem Nowego Przymierza, ponieważ oznacza łaskę i jej udziela.

Narzeczeni najpierw rezerwują datę ślubu i godzinę.

Potem zgłaszają się w kancelarii parafialnej, na trzy miesiące przed planowanym ślubem, celem spisania protokołu przedślubnego.

Przynoszą ze sobą następujące dokumenty: metrykę chrztu (do ślubu kościelnego – ważna 6 miesięcy), świadectwo bierzmowania, ostatnie świadectwo z katechizacji ze szkoły średniej (lub ponadgimnazjalnej), dowody osobiste oraz zaświadczenie z USC, świadectwo katechezy przedmałżeńskiej i poradnictwa rodzinnego.

Rozmowy przedmałżeńskie w kancelarii parafialnej odbywają się przy spisywaniu protokołu przedślubnego oraz tydzień przed ślubem.

Informacje dla narzeczonych

  1. Rejestracja na kursy przedmałżeńskie w Diecezji Sosnowieckiej odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie: https://narzeczeni.sosnowiec.pl
  2. Prosimy, by każdy z narzeczonych rejestrował się osobno. Ważne jest, jeśli to możliwe, by oboje narzeczeni, jako para uczestniczyli w tym samym kursie.
  3. Przygotowanie do małżeństwa poza spotkaniem z duszpasterzem w kancelarii parafialnej obejmuje nauki wspólne oraz 2 spotkania indywidulane z doradcą życia rodzinnego.
  4. Koszt odbycia pre-kan wynosi 150 zł od pary (ofiara ta pokrywa nauki wspólne oraz 2 spotkania indywidulane w poradni życia rodzinnego).
  5. Nauki wspólne prowadzone są w ośrodku w Czeladzi, Jaworznie, Olkuszu i Wolbromiu.
  6. Narzeczeni mają możliwość wyboru ośrodka oraz wyboru doradcy życia rodzinnego do spotkań indywidualnych
  7. Szczegóły oraz terminy są dostępne na stronie internetowej formularza zgłoszeń.

 

„CO BÓG ZŁĄCZYŁ CZŁOWIEK NIECH NIE ROZDZIELA”