Nasza parafia

Kapłaństwo

Ten sakrament przygotowuje prezbiterów "do najszerszej i powszechnej misji zbawienia".

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

1565 Na mocy sakramentu święceń prezbiterzy uczestniczą w powszechnym posłaniu powierzonym Apostołom przez Chrystusa. Duchowy dar, jaki otrzymali przez święcenia, przygotowuje ich nie do jakiegoś ograniczonego i zacieśnionego posłania, ale „do najszerszej i powszechnej misji zbawienia, „z sercem gotowym do głoszenia wszędzie Ewangelii”.

„Prezbiterzy (…) na podobieństwo Chrystusa , Najwyższego i Wiekuistego Kapłana, są wyświęcani, aby głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i sprawować kult Boży jako prawdziwi kapłani Nowego Testamentu.sakrament-kaplanstwa-1 Uczestnicząc zaś na swoim stopniu posługi w misji jedynego Pośrednika, Chrystusa, głoszą wszystkim słowo Boże. Swoją świętą misję sprawują przede wszystkim w kulcie eucharystycznym, a zwłaszcza w Uczcie eucharystycznej, w której działając w osobie Chrystusa i głosząc Jego misterium, łączą modlitwy wiernych z ofiarą Tego, który jest ich głową i uobecniają w ofierze Mszy świętej aż do przyjścia Pana jedyną ofiarę Nowego Testamentu, mianowicie Chrystusa ofiarującego siebie raz jeden Ojcu jako ofiarę nieskalaną, oraz rozdzielają owoce tej ofiary. Wobec wiernych zaś czyniących pokutę lub chorujących pełnią posługę jednania i niesienia ulgi, a potrzeby i modlitwy wiernych przedstawiają Bogu Ojcu.sakrament-kaplanstwa-2 Wypełniając misję Chrystusa, Pasterza i Głowy, według posiadanego stopnia władzy, gromadzą rodzinę Bożą jako braci ożywionych duchem jedności i przez Chrystusa w Duchu prowadzą ją do Boga Ojca. Wśród trzody czczą Go w duchu i prawdzie. Zajmują się wreszcie głoszeniem słowa i nauczaniem, wierząc w to, o czym rozważając, czytali w prawie Bożym, nauczając tego, w co uwierzyli, wypełniając to, czego nauczali”- Lumen Gentium, nr 28.

Do kapłaństwa przygotowują się kandydaci, którzy chcą dobrowolnie odpowiedzieć na wewnętrzne wezwanie do głoszenia Chrystusa. Kapłani pełnią posługę nie swoją, ale Chrystusową mocą, stając się tak jak On, narzędziem zbawienia i odkupienia ludzi. Moc Chrystusa to krzyż. Kapłan musi ten krzyż podejmować na co dzień.

Podobnie jak w każdej parafii – pielęgnujemy nieustanną modlitwę o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W tej intencji modlą się Margaretki co pierwszy czwartek miesiąca ,Żywy Różaniec, Ministranci, a także modlimy się we wspólnocie liturgicznej całej parafii, zwłaszcza w tygodniu modlitw o powołania.

„ŻNIWO WPRAWDZIE WIELKIE, ALE ROBOTNIKÓW MAŁO”