Historia

Poznaj historię naszej parafii.

Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kosmolowie została ustanowiona 11.05.1977r. przez biskupa kieleckiego Jana Jaroszewicza. Pierwszym proboszczem był ks. Janusz Chwast.

Kościół wybudowany w latach 1975-1984 został uroczyście poświęcony ( konsekrowany ) 9 września 1984 przez biskupa kieleckiego Stanisława Szymeckiego.

AKT POŚWIĘCENIA

Bogu Najwyższemu i Najlepszemu Ojcu i ku czci Matki Bożej Pani Jasnogórskiej oraz na pożytek wiernych parafii Kosmolów.

Działo się Roku Pańskiego tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego czwartego, w miesiącu wrześniu, dnia dziewiątego, w XXIII Niedzielę Roku, gdy na Stolicy Piotrowej zasiadał Jan Paweł II, Prymasem Polski był Józef Kardynał Glemp, Ordynariuszem Kieleckim był Ksiądz Biskup Dr Stanisław Szymecki, Dziekanem dekanatu Olkusz – Północ był Ksiądz Prałat Lucjan Czechowski, a Proboszczem parafii Kosmolów był Ksiądz Tadeusz Maj, w pierwszym roku trwania III Synodu Diecezji Kieleckiej – osobiście dokonałem poświęcenia/konsekracji/ kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Kosmolowie. Kościół ten został zbudowany staraniem dwóch kolejnych proboszczów: Księdza Janusza Chwasta – obecnie pełniącego obowiązki Ojca Duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, i Księdza Tadeusza Maja oraz z ofiar wiernych. W kwietniu 1975r. otrzymano zezwolenie na budowę świątyni. Dnia 31 maja 1975r.uzyskano zatwierdzenie planu realizacyjnego wykonanego przez mgra inż. Zbigniewa Zjawina z Krakowa. We wrześniu 1975r.rozpoczęto budowę. Kierownikiem prac był inż. Mieczysław Rowecki z Krakowa, a pracami murarskimi kierował mistrz Stanisław Kocjan z Kosmolowa. Dnia 11 lipca 1976r. Ksiądz Biskup Jan Jaroszewicz, ówczesny Ordynariusz Kielecki, poświęcił i dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego. Już w grudniu 1981r. została wykończona i oddana do użytku wiernych kaplica p.w.św. Floriana. Wystrój kościoła zaprojektowała mgr Joanna Chmielarz- Husarska z Krakowa, która osobiście wykonała nastawę ołtarzową i stacje Drogi Krzyżowej. Ołtarz, ambonka i chrzcielnica zostały wykonane przez inż. Stanisława Kruka z Krakowa. Inne prace stolarskie wykonali mistrzowie Jan Bigaj i Stanisław Przeździęk z Kosmolowa. Zagospodarowanie terenu wokół kościoła i budynków towarzyszących prowadzone były pod kierunkiem mgra inż. Jana Janusa z Katowic. Niniejszy dokument, zgodnie z postanowieniem kan.1208 KPK, został sporządzony w trzech egzemplarzach.