Nasza parafia

Eucharystia

Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego.

 Katechizmu Kościoła Katolickiego

1406 Jezus mówi: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki… Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne… trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,51.54.56).

1407 Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa laski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół.

W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus. Przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne.

Pierwszą Komunie Świętą przyjmują dzieci z klas III Szkoły Podstawowej, po wieloletnim przygotowaniu. Po raz pierwszy w pełni uczestniczą we Mszy Świętej w II niedzielę maja o godzinie 12.00. W tym okresie dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w niedzielnej Mszy Św. oraz w różnych nabożeństwach parafialnych.

„ KTO SPOŻYWA CIAŁO I KREW MOJĄ MA ŻYCIE WIECZNE „