Nasza parafia

Chrzest

Chrzest jest źródłem nowego życia w Chrystusie, z niego wypływa całe życie chrześcijańskie.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

1253 Chrzest jest sakramentem wiary. Wiara jednak potrzebuje wspólnoty wierzących. Każdy wierny może wierzyć jedynie w wierze Kościoła. Wiara wymagana do chrztu nie jest wiarą doskonałą i dojrzałą, ale zaczątkiem, który ma się rozwijać. Gdy katechumeni lub rodzice chrzestni słyszą skierowane do siebie pytanie: „O co prosicie Kościół Boży?”, odpowiadają: „O wiarę!”

1254 U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. Dlatego co roku podczas Wigilii Paschalnej Kościół celebruje odnowienie przyrzeczeń chrztu. Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. Chrzest jest źródłem nowego życia w Chrystusie; z niego wypływa całe życie chrześcijańskie.

1255 Aby mogła rozwijać się łaska chrztu, potrzebna jest pomoc rodziców. Na tym polega także rola rodziców chrzestnych, którzy powinni być głęboko wierzący, a także zdolni i gotowi służyć pomocą nowo ochrzczonemu, zarówno dziecku, jak dorosłemu, na drodze życia chrześcijańskiego. Ich misja jest prawdziwą funkcją eklezjalną. Cała wspólnota eklezjalna ponosi częściowo odpowiedzialność za rozwój i zachowywanie łaski otrzymanej na chrzcie.

W naszej parafii

W naszej parafii udzielamy tego sakramentu w każdą trzecią niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 10.00 lub w każdą niedzielę po Mszy św. Dwa tygodnie wcześniej zgłaszamy dziecko do chrztu św. oraz przynosimy akt urodzenia dziecka z USC oraz zaświadczenia rodziców chrzestnych, że są wierzącymi i praktykującymi z parafii, w której mieszkają.

Kto może być chrzestnym dla dziecka?

Chrzestnymi mogą być takie osoby, które przyjęły sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania, są osobami praktykującymi, które swym życiem mogą dać przykład dziecku.
Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub nie mający nic wspólnego z życiem Kościoła. Wymagany wiek – ukończone 16 lat.

O co należy zadbać?

Wcześniej należy zakupić świecę oraz białą szatę – znak łaski uświęcającej, którą kapłan nakłada na dziecko. Białą szatę można zakupić w sklepach z dewocjonaliami lub uszyć samemu – prostą białą, symboliczną sukienkę.
Na Mszy św. rodzice i chrzestni siedzą w pierwszych ławkach w kościele.
Po udzieleniu sakramentu Chrztu Św. dziecko zostaje wpisane do księgi parafialnej. Od tej chwili będą tam wpisywane wszystkie ważniejsze adnotacje np. o zawarciu ślubu, święceń, bierzmowania.

„DZIECIĘ ZAŚ ROSŁO I NABIERAŁO MOCY, NAPEŁNIAJĄC SIĘ MĄDROŚCIĄ, A ŁASKA BOŻA SPOCZYWAŁA NA NIM”. ŁK 2, 40