Nasza parafia

Bierzmowanie

Bierzmowanie sprawia, że chrześcijanie uczestniczą głębiej w posłaniu Jezusa Chrystusa.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

1294 Całe bogactwo znaczeniowe namaszczenia oliwą można odnaleźć w życiu sakramentalnym. Namaszczenie katechumenów olejem przed chrztem oznacza oczyszczenie i umocnienie. Namaszczenie chorych wyraża uzdrowienie i pociechę; namaszczenie krzyżmem świętym po chrzcie, podczas bierzmowania i udzielania sakramentu święceń jest znakiem konsekracji. Bierzmowanie sprawia, że chrześcijanie, to znaczy ci, którzy zostali namaszczeni, uczestniczą głębiej w posłaniu Jezusa Chrystusa i w pełni Ducha Świętego, którą On posiada, aby całe ich życie wydawało „miłą Bogu wonność Chrystusa”.

Biskup udziela Sakramentu Bierzmowania przez namaszczeniem krzyżmem świętym czoło kandydata oraz przez włożenie rąk na jego głowę, a także wypowiada słowa: „ Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego”.

Przygotowanie do tego Sakramentu trwa przez rok, a szczególnie w naszej parafii w VII i VIII klasie szkoły podstawowej. Obejmuje Katechezy, a przede wszystkim udział w niedzielnej Mszy św. oraz wiele spotkań. Chętnych zapraszam do kancelarii parafialnej.

Sakrament Bierzmowania dla dorosłych jest udzielany w wyznaczone soboty w parafii p.w. Św. Barbary w Sosnowcu, po uprzednim przygotowaniu w parafii zamieszkania.

„ PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY, JA PRAGNĘ”